Tesoura Keiun Koraji YL Semi-Damas
Brand: KEIUN    Line: Tesoura de Corte
590,40€